Công trình cải tạo tổ hợp nhà ở tại thành phố Meiningen, một trong những công trình tiêu biểu trong diện bảo tồn văn hóa của thành phố,
là một trong những công trình nổi bật của các thành viên Projekt V trước khi thành lập công ty.
Với tổng diện tích sử dụng hơn 600 m², tòa nhà chính thuộc diện bảo tồn được xây dựng từ những năm 1890 trước khi cải tạo bị bỏ trống nhiều năm không thể sử dụng do đã xuống cấp nghiêm trọng.
Các cột mốc quan trọng đánh dấu sự hồi sinh của tòa nhà:
– 2018: Tòa nhà được chủ sở hữu hiện tại mua lại với một kế hoạch đầu tư cụ thể.
– 2019: Đơn vị tiền thân của Projekt V đảm nhận vai trò tư vấn, thiết kế và xin cấp phép cải tạo xây dựng công trình.
– 2020-2021: Sau thời gian làm việc cùng sở xây dựng Meiningen cũng như ban quản lý bảo vệ di tich Meiningen, công trình đã được cấp phép vào cuối năm 2020 và bắt đầu tiến hành cải tạo toàn phần từ trong ra ngoài, bao gồm cả hệ thống kỹ thuật, dưới sự quản lý, đấu thầu và giám sát của đơn vị tiền thân Projekt V vào năm 2021
– Đầu 2022: Công trình hoàn toàn hồi sinh với diện mạo và chức năng mới trong danh sách các di sản văn hóa của thành phố Meiningen.

TÌNH TRẠNG TRƯỚC KHI ĐƯỢC CẢI TẠO (2018):

SAU KHI CẢI TẠO (2022):

Baugenehmigung - Taumi Restaurant [Mannheim – Baden Württemberg]
Erweiterung Bungalow [Frankfurt am Main – Hessen]

CÁC DỰ ÁN KHÁC CỦA PROJEKT V: